Vervolg projecten

Uit het ZorgBeter onderzoek blijkt dat het niet zo goed gaat met de gezondheid van dove en slechthorende patienten. Er zijn veel praktische tips hoe dit verbeterd kan worden. Tijd dus om de gezondheid van dove en slechthorende mensen daadwerkelijk te verbeteren!We zijn op zoek naar financiering voor vervolg onderzoek en zogenaamde implementatieprojecten (= een project wat als doel heeft de gezondheid van doven en slechthorende daadwerkelijk te verbeteren, gecombineerd met kosten-effectiviteitsonderzoek).


De projecten waar we nu aan werken zijn:


Healthykids
Een derde lijns polikliniek voor dove en slechthorende kinderen en jongeren/ kinderen en jongeren met dove/ slechthorende ouders die elders zijn vastgelopen in de medische zorg (nog geen financiering voor).Kenniscentrum medische hulpverlening aan dove en slechthorende patienten
Het kenniscentrum heeft als doelen:

1)  Verspreiden van kennis en vergroten van bewustzijn. Zowel onder medisch hulpverleners als onder dove en slechthorende patienten zelf.

2) Beter in kaart brengen bestaande netwerken en expertise zodat deze optimaal benut kan worden.

3) Vraagbaak/ mediator voor medisch hulpverleners/ patienten die vastlopen in de gezondheidszorg.

4) Ontwikkelen toegankelijke patientinformatie

5) Acute ondersteuning bij calamiteiten (bijv. de toegankelijkheid van goede informatie tijdens de Corona pandemie). 

(Nog geen financiering voor)COVID-19 grant van ZonMw en het Nederlandszorginstituut: Communicatie tussen zorgmedewerkers en dove patienten tijdens COVID-19
Projectleiders Dr. Anika Smeijers (AmsterdamUMC) en Dr. Floris Roelofsen (UvA). Met samenwerkingsverband met o.a. belangenorganisatie Dovenschap en Wattelt!.

Klik hier voor publiekssamenvatting.
Klik hier voor info voor deelnemers.

Klik hier voor de resultaten.


Diverse COVID-19 gerelateerde publieksprojecten
In samenwerking met Wattelt!, Doofcentraal, Dovenschap en het Nederlandse gebarencentrum.

- Wat is groepsimmuniteit: https://youtu.be/BDTohy8sNuY

- Betrouwbare medische informatie over COVID-19 in NGT: https://www.doofcentraal.nl/corona

- Info voor medische hulpverleners tijdens COVID-19: https://www.wattelt.org/corona/

- Interview belgische artsenkrant: https://www.zorgbeter.info/onewebmedia/Hoe%20vertaal%20je%20groepsimmuniteit%20in%20gebarentaal2.pdfOprichting stichting 'Een gezond gebaar'

Gek genoeg zijn er vrijwel geen fondsen op gebeid van doofheid en slechthorendheid!

Stichting Gezond Gebaar gaat kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheid van doven en slechthorenden financieren. Waar mogelijk zullen we ook projecten ter bevordering van de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van dove en slechthorende mensen ondersteunen.Geaccrediteerde nascholing voor medisch hulpverleners

Samenwerkingsproject van Dr. Anika Smeijers (AmsterdamUMC), het RINO instituut, Prof. dr. Onno Crasborn (Radbout Universiteit Nijmegen) en Wattelt!

Een 2-daags curriculum  voor medisch hulpverleners waarin alle aspecten van de medische hulpverlening aan doven slechthorenden wordt behandeld. 

- Wetenschappelijk: wat weten we allemaal over deze doelgroep, welke specifieke medische problemen spelen er?
- Vanuit ervaringsdeskundigheid: Praktische tips en ervaringen van hulpverleners die werken met dove/ slechthorende patienten en dove/ slechthorende patienten zelf.
Meer informatie: 
Klik hier voor Rino training

Indien gewensd kunnen ook kortere scholingen op maat worden aangeboden.

Facebook

LinkedIn

Twitter

Share