ZonMW Covid info voor deelnemers

Reden voor dit onderzoek: Sinds het begin van de Coronacrisis zijn er veel onderzoeken naar hoe het met mensen gaat. Bijv. naar hoe mensen zich voelen tijdens de Coronacrisis, wat mensen vinden van de Corona maatregelen en wat mensen vinden van de voorlichting en de communicatie door de overheid. We denken dat weinig dove en slechthorende mensen meedoen aan deze onderzoeken. Daarom doen we nu dit onderzoek in Nederlandse gebarentaal om te vragen wat jullie ervaringen zijn en waar jullie behoefte aan hebben.

 

Doel van het onderzoek: We hopen met de uitkomsten van dit onderzoek de medische zorg aan dove en slechthorende patiënten tijdens COVID-19 te kunnen verbeteren.
Daarnaast zullen belangenorganisaties  de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken om de belangen van doven en slechthorenden tijdens COVID-19 nog beter te vertegenwoordigen.

 

Deelnemen: Uw antwoorden zijn volledig anoniem, dat betekent dat de onderzoekers niet kunnen zien door wie, welk antwoord is ingevuld.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. - U kunt op dit moment niet meer meedoen aan het onderzoek.

 

Resultaten: De resultaten van dit onderzoek zullen voor publicatie worden aangeboden aan (medisch) wetenschappelijke tijdschriften. Een samenvatting van het onderzoek zal verspreid worden via o.a. social media. Deelnemers kunnen, als ze een samenvatting van de resultaten willen ontvangen, aan het eind van de vragenlijst hun e-mailadres invullen. Zij ontvangen dan na afloop van het project eenmalig een email met de resultaten. Deze emailadressen worden alleen hiervoor gebruikt. Na het versturen van de mail met de resultaten worden de emailadressen vernietigd.

 

Looptijd: 1 juli 20202 t/m 1 april 2021


Organisaties: Dit is een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en het AmsterdamUMC in samenwerking met Dovenschap.


Projectleiders: Dr. Anika Smeijers BA (kinderarts, gebarentaalkundige en post-doc onderzoeker AmsterdamUMC) en Dr. Floris Roelofsen (post-doc taal- en computertechnologie van de UvA).


Meer informatie:
- Publiekssamenvatting van het hele project.
- ZonMW programma waar dit project onder valt.
- Website Dr. Floris Roelofsen.


Contact: zorgbeter@gmail.com
Klik hier om de vragenlijst in te vullen!

Facebook

LinkedIn

Twitter

Share