Zorg Beter;
Een inventarisatie van de medische hulpverlening aan Dove en slechthorende patiënten.


 

 

 

 

 

 

Home

 

Info voor deelnemers

 

Zorg Beter: Een inventarisatie van de medische hulpverlening aan Dove en slechthorende patiënten.

 

Veel slechthorende en dove mensen  ervaren problemen als ze medische zorg nodig hebben. Met dit onderzoek willen we de medische hulpverlening aan dove mensen, slechthorenden en horenden met elkaar vergelijken. Hierdoor komen we er hopelijk achter waardoor mensen met een gehoorbeperking soms problemen ervaren in de toegang tot zorg en hoe groot deze problemen echt zijn. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om de medische hulpverlening te verbeteren.

In sommige Europese landen, zoals Oostenrijk en Engeland zijn er gespecialiseerde gezondheidszorg faciliteiten voor D/dove en slechthorende mensen. In Nederland zijn dergelijke faciliteiten niet beschikbaar.

Naast een evaluatie van de huidige hulpverlening wordt ook bekeken welke gespecialiseerde faciliteiten gebruikt zouden kunnen worden in Nederland. Hierbij zijn heel veel verschillende opties mogelijk, van gespecialiseerde poliklinieken in ziekenhuizen (zoals in Oostenrijk) tot gebruik maken van meer ICT (computer) en technische ondersteuning (zoals in Engeland)

Voor een samenvatting van het volledige project klik hier.

 

 

            Projectgroep:

drs. Anika S. Smeijers BA

Arts/ Taalkundige gespecialiseerd in Nederlandse Gebarentaal

 

 

 

Prof. dr. Annemarie Oudesluys- Murphy

Hoogleraar Sociale kindergeneeskunde, LUMC

 

 

 

Dr. Martina Ens-Dokkum

Kinderarts, Kentalis

 

 

 

Dr. Beppie van den Bogaerde

Lector Dovenstudies, Hogeschool Utrecht

 

 

 

Marijke Scheffener

Docent NGT en Dovencultuur, UvA Amsterdam

 

 

 

 

Mariska Bijsterveld

Tolk NGT

 

 

 

John Peters

Docent NGT en maatschappelijkwerker GGZ de Riethorst

 

 

 

Maarten Vogelaar

Tolk NGT

 

 

 

Luisa Cabral

Onderzoeks assistent 

 

 

 

Anne van der Meij

Stagiaire toegepaste psychologie hogeschool Leiden

 

 

 

Maaike Hagen

Stagiaire Deaf studies Hogeschool Utrecht

 

 

 

Djoeke van Rossum

Stagiaire orthopedagogiek

 

 

 

 

Marianne Schoo

Onderzoeks assistent

 

 

 

Brenwan Ferdinandus

Stagiaire Geneeskunde

 

Contact

Resultaten

Betrokken organisaties

Wie kan er meedoen?

Wat is Zorg beter?

Zorgbeter; een inventarisatie van de medische hulpverlening aan Dove en slechthorende patienten, webmaster A.S. Smeijers © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgbeter; een inventarisatie van de medische hulpverlening aan Dove en slechthorende patienten, webmaster A.S. Smeijers © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use