Zorg Beter;
Een inventarisatie van de medische hulpverlening aan Dove en slechthorende patiënten.


Oude info in NGT?

Het ZorgBeter project wordt vrijwel volledig uitgevoerd door vrijwilligers en met een beperkt budget. Hierdoor kunnen de gebaren filmpjes op deze pagina soms achterlopen op de geschreven tekst.
Onze excuses hiervoor.

 

 

 

 

 

 

Info voor deelnemers

 

Informatie voor deelnemers

 

Wij vragen je om mee te doen aan het onderzoeksproject ´Zorg beter, inventarisatie van de medische hulpverlening aan dove en slechthorende mensen in Nederland´. Voordat je beslist of je de vragenlijst wilt invullen is het belangrijk om meer van het onderzoek af te weten. Hieronder kunt je extra informatie hierover lezen of het filmpje bekijken in gebarentaal.

 

 

Waarom dit onderzoek

Veel slechthorende en dove mensen  ervaren problemen als ze medische zorg nodig hebben. Met dit onderzoek willen we de medische hulpverlening aan dove jongeren, slechthorenden en horenden met elkaar vergelijken. Hierdoor komen we er hopelijk achter waardoor mensen met een gehoorbeperking soms problemen ervaren in de toegang tot zorg en hoe groot deze problemen echt zijn. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om de medische hulpverlening te verbeteren.

 

 

Wie kan er meedoen

Iedereen tussen de 12 en de 18 jaar oud kan meedoen.

Omdat we de antwoorden van jongeren met een gehoorbeperking willen vergelijken met de antwoorden van goed horende jongeren hopen we dat ook veel horende jongeren de vragenlijsten willen invullen.

 

 

Wat wordt van je verwacht

De vragenlijst kan je thuis via internet invullen op een moment dat je zelf kiest. Deze vragenlijst gaat vooral over je gezondheid en de gevolgen van slechtere toegang tot zorg. Er worden dus geen rechtstreekse vragen over toegankelijkheid van zorg gesteld, maar door de antwoorden te vergelijken komen we wel meer te weten over de mogelijke gevolgen van slechtere toegang tot de gezondheidszorg.

Vooraf kan je kiezen hoe je de vragen het liefste ziet.

-          Alles schriftelijk

-          Schriftelijk met NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren) filmpjes erbij.

-         Schriftelijk met NGT ( Nederlandse Gebarentaal) filmpjes erbij. Er zijn twee verschillende NGT versies, zodat je de versie kunt kiezen die voor jouw het prettigste is.

Het invullen duurt 10-25 minuten. Tijdens het invullen kan je zien hoever je bent.

 

Anoniem

De antwoorden die je geeft worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand er ooit achter komt welke antwoorden je hebt ingevuld. 

 

Hoe kunt u meedoen.

Je kunt de vragenlijst direct hier invullen. 

 

Meer informatie/ vragen

Je kunt je vraag mailen naar zorgbeter@gmail.com.

 

Home

 

Contact

Resultaten

Betrokken organisaties

Wie kan er meedoen?

Wat is Zorg beter?

Zorgbeter; een inventarisatie van de medische hulpverlening aan Dove en slechthorende patienten, webmaster A.S. Smeijers © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use